Our work tells your lovestory

The theme of love is an important if not the most important part of our lives and this is why we both feel very fortunate to be able to be involved in wedding photography, where we can become a part of the magical moment where two people decide to become one, a one in a lifetime moment.

From our Blog

Hľadanie pokladu

Hľadanie pokladu

Štyri ročné obdobia sú niečo, prečo sme s Aničkou nezostali na Kanárskych ostrovoch dlhšie ako 2 roky. Žiť na mieste, kde večné leto splýva do bezčasia je na jednej strane lákavé, no nám chýbali tie rytmy, ktoré povzbudzujú vôľu k činu pred uspaním v monotónnosti. Dalo by sa citovať Dana Bártu v jeho skladbe Etnika ...

Read More

Editorial shoot: Wedding on the farm

Editorial shoot: Wedding on the farm

Read More

About Cagalove

We are husband and wife team, Peter and Anna Cagala, who apart from being best friends also share a passion for photography. We live in a small historical town Trnava, Slovakia. We love travelling and it is through photography that we have the opportunity to explore new places and meet interesting people.

Contact us